چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۲۴

بیمارستان ولیعصر

بیمارستان ولیعصر

مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، یکی از مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشتمل بر سه بیمارستان مستقل ۱- بیمارستان امام خمینی(ره) ۲- بیمارستان ولی‏عصر(عج) ۳- انستیتو کانسر و مراکز دیگری چون مرکز تصویربرداری پزشکی، مرکز پزشکی هسته ‏ای، مراکز متعدد تحقیقاتی و تالارهای همایش است. این مجتمع با وسعت ۲۵ هکتار، در یکی از بهترین نقاط تهران با دسترسی مناسب از سه مسیر ۱- درب شمالی واقع در خیابان باقرخان از میدان توحید ۲- درب شرقی واقع در انتهای بلوار کشاورز ۳- درب جنوبی واقع در انتهای خیابان اسکندری شمالی و با بیش از چهار ‏هزار نفر نیروی انسانی مشتمل بر بیش از ۲۷۰ نفر عضو هیئت علمی و دیگر کارکنان در سطوح مختلف درمانی، اداری و خدماتی و با بیش از ۱۲۰۰ تخت فعال در خدمت هم‏وطنان عزیز می‏باشد.
مشخصات کلی

بیمارستان ولیعصر

  • بیمارستان

مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، یکی از مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشتمل بر سه بیمارستان مستقل ۱- بیمارستان امام خمینی(ره) ۲- بیمارستان ولی‏عصر(عج) ۳- انستیتو کانسر و مراکز دیگری چون مرکز تصویربرداری پزشکی، مرکز پزشکی هسته ‏ای، مراکز متعدد تحقیقاتی و تالارهای همایش است.
بیمارستان ولی‏عصر(عج)

انتهای بلوار کشاورز،مجتمع بیمارستانی امام‌خمینی،بیمارستان ولیعصر

http://ikhc.tums.ac.ir

سوابق اجرایی
مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، یکی از مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشتمل بر سه بیمارستان مستقل ۱- بیمارستان امام خمینی(ره) ۲- بیمارستان ولی‏عصر(عج) ۳- انستیتو کانسر و مراکز دیگری چون مرکز تصویربرداری پزشکی، مرکز پزشکی هسته ‏ای، مراکز متعدد تحقیقاتی و تالارهای همایش است. این مجتمع با وسعت ۲۵ هکتار، در یکی از بهترین نقاط تهران با دسترسی مناسب از سه مسیر ۱- درب شمالی واقع در خیابان باقرخان از میدان توحید ۲- درب شرقی واقع در انتهای بلوار کشاورز ۳- درب جنوبی واقع در انتهای خیابان اسکندری شمالی و با بیش از چهار ‏هزار نفر نیروی انسانی مشتمل بر بیش از ۲۷۰ نفر عضو هیئت علمی و دیگر کارکنان در سطوح مختلف درمانی، اداری و خدماتی و با بیش از ۱۲۰۰ تخت فعال در خدمت هم‏وطنان عزیز می‏باشد.