چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۵۴

تماس با بیمارستان ولیعصر

بیمارستان ولیعصر

admin الله وردی

Iran

تهران - تهران

انتهای بلوار کشاورز،مجتمع بیمارستانی امام‌خمینی،بیمارستان ولیعصر

  • ۰۲۱ ۶۶۹۳۸۰۸۰-۹

http://ikhc.tums.ac.ir